HubVision PLATFORM

Centralizovaná platforma slúži na prepojenie modulov, funkčných celkov alebo rozhraní z tretích strán do centrálneho systému.

Platform

Multiplatformová architektúra
(.NetCore)


Jednotná forma pre vytvorenie dynamických prepojení pre všetky podporované databázové platformy

Alternative Text
Alternative Text

PLATFORM

Multiplatformová data access vrstva
(MS-SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle)


Platfrom

Komunikačná vrstva
(RESTful, WCF)


Jednoduché spracovanie requestov v architektonickom štýle a prístupe ku komunikácii často používanej v oblasti webových služieb.

Alternative Text
Alternative Text

platform

Prezentačná vrstva


Každá požiadavka k systému je automaticky zabalená do inteligentných packetov, ktoré v reálnom čase vykonajú funkcie ako automatický log do systému s konkrétnym obsahom požiadavky, verifikácia privilégií konkrétneho užívateľa – prevencia pred cyber útokmi, spustenie a spracovanie požiadavky s výstupom vo požadovanej forme (JSON, XML, webrequest)

Platform

Messaging query vrstva
(RabbitMQ, MQTT)Podpora komunikačných platforiem pre jednoduché prepojenie modulov existujúcich v rôznych operačných systémoch a preposielanie štrukturovaných správ. Hlavné využitie najmä v oblasti IoT.

Alternative Text