HubVision Central

Riešenie zahŕňajúce využitie rôznych technológií v jednom grafickom rozhraní.

Alternative Text

01

Video stena

Podporovanie zobrazovania obrazu z rôznych zdrojov ako video archív, live stream na viacerých obrazovkách rozdelenej do menších častí (mriežky). Podporované prevedenie 1 – 24 video streamov. 

02

Mapy

Interaktívna mapa s viac-vrstvovou vizualizáciou pozície zariadení, notifikácií. Viac-vrstvová vizualizácia pozostáva z
1. Lokalizácia regiónu výskytu inicializovaných zariadení alebo notifikácií na mape za pomoci GPS súradníc
2. Lokalizácia jednotlivých zariadení na pôdoryse

Alternative Text
Alternative Text

03

Notifikácie

Interaktívny modul spracováva všetky prichádzajúce signály, udalosti. Výstupom je zoznam vyhodnotených stavov, ktoré sa podľa potreby zobrazujú. Notifikácie rozdeľujeme podľa typu analyzovanej udalosti:
Kritická - typ notifikácie, na ktorú je povinná interakcia medzi užívateľom a systémom vo forme potvrdenia notifikácie a ďalšej post-operácie podľa potreby
Upozornenie – typ notifikácie, na ktorú je povinná interakcia medzi koncovým užívateľom a systémom vo forme potvrdenia
Informácia – typ notifikácie väčšinou využitý pre vizualizáciu stavu udalosti s cieľom informovať koncového užívateľa o zmene stavu alebo iných typov udalostí bez nutnosti interakcie vo forme potvrdenia

04

Centralizovaný náhľad

Interaktívny modul pre podporu centralizovaného náhľadu viacerých výstupov zo zariadení ako napríklad:
1. Náhľad kamery / kamier vo forme gridu bez potreby využitia video steny
2. Sledovanie stavov zariadení napojených do Loxone zariadenia (stav dverí, zámkov, sledovanie teploty, vlhkosť vzduchu)
3. Možnosť interakcie so zariadeniami (otvorenie/zatvorenie dverí, interakcia s intercom zariadením (komunikácia s osobou na druhej strane komunikátora)

Alternative Text
Hubvision

Podporované moduly


Video streaming (H.264, H.265, MJPEG)

Dahua
 Avigilon
 RTSP, OnVifNVR (H.264, H.265, MJPEG)

Dahua
AvigilonI/O

LoxoneIntercom

2N